Rodokmeň Mojs - Zalezsak

Ján Hulko + Anna Hulková

6 detí

Rodičia Starí rodičia

Informácie o rodine (manželstvo)
Sobáš